Akyazı Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Meclis Toplantısı’nda gündem dışı söz alan MHP Meclis Üyesi Ergün Öztürk 6 aylık süre içerisinde verdikleri mücadele ve hizmetlerden ötürü özellikle asfalt çalışmalarından dolayı Başkan Soykan’a teşekkür etti.
MHP Meclis Grubu olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma noktasında zorlandıklarını ifade eden Ergün Öztürk , çalışmalar konusunda bilgilendirilmek istediklerini dile getirdi.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VAKİT GEÇİRECEĞİ ALANLAR OLUŞTURULMALI
Dört yıllık fakültenin de geldiği Akyazı’da gençlerin oturacağı, zaman geçirecekleri, sohbet edecekleri ortamların hazırlanması gerektiğini anlatan Öztürk ; “
İlçemize gelen öğrencilerin bir çoğu ilçemizde kalmadıkları gibi ilçemizde fazla vakit geçirmemektedirler. Bunun sebebi belli. Gençlerin boş vakitlerinde vakit geçirebilecekleri yeterli ortamları yok. İlçemizdeki bir cadde veya sokağın restore edilerek üniversite öğrencilerinin ve ilçe gençliğinin vakit geçireceği bir ortam oluşturulmalı” dedi.
İLÇE GİRİŞLERİ ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞTURULMALI
İlçe girişlerinin estetik açıdan Akyazı’ya yakışmadığını anlatan Öztürk şunları söyledi; “Ülkemizin bir çok yerinde şehir girişleri farklı konumda. İlçe girişleri ışıklandırılmış, yol güzargahlarındaki evler tek tip, insanların göz zevkine hitap eden görüntüler var. İlçemize bu uygulama yapılırsa ilk gelen biri için ilçemiz hakkında güzel bir intiba bırakacaktır. İlçemize girişler hep tek yol. Bu durum Akyazımıza hiç yakışmamaktadır. En azından Ormanköy ve Batakköy girişlerinden ilçe girişine kadar olan bölümlerinin çift yol yapılıp ışıklandırılmalı. Deprem öncesi yapılan binaların bir ve ikinci katları kullanılıyor. Üç ve dört katları kullanılmamaktadır. Bu binalardan düşecek parçalar birinin hayatını mal olabilir. Yeni Cami’de bir vatandaşımızın böyle bir tehlike atlattığını gözlerimle şahit oldum. Belediyemiz bu konuda gerekli tedbirleri acilen almalı.”
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da MHP’li Meclis Üyesi Öztürk’e şu yanıtı verdi; “
Akyazı’nın ihtiyacı olan farkında olduğumuz şeyler. Kısa zaman oldu. Bütün seçim çalışmalarında “bir iki yıl sıkıntımız var” diye söyledik.  6 ayda kısa zamanda 40 bin ton asfalt atmış olacağız. Yahyalı bağlantı yolu sözümüz vardı. Çevre yolunun 1,5 kilometrelik bölümü bitti. İmkanları zorlayıp çalışmaları yapacağız.”
ÇILGIN PROJE İÇİN KONUŞTU
İlçe girişlerinin güzelleştirilmesi ile ilgili çalışmalarının olduğunu anlatan Soykan; “Dünya Bankasıyla proje çalışması yapıyoruz. Batakköy ile Yahyalı Sanayi Bağlantı Yolu arasında imara açmayı düşündüğümüz bir yer var. Burası 6 bin dönüm yer. Çılgın proje denilebilir. ’40 yıldır Akyazı’dayım. Akyazı hep aynı Akyazı” eleştirilerine de cevap olacak şekilde geniş bulvar ve caddelerin olduğu,  45 bin nüfusun yaşayacağı, imar uygulamalarıyla müteahhitler için cazip hale getirerek hızlandırmayı düşünüyoruz. Taslak proje halinde. Ete kemiğe büründürmedik. Büyük ova gibi bir engeli var” dedi.
Üniversite öğrencilerine yönelik kafeler sokağı benzeri bir çalışma için konuşan Soykan; “Sosyal alanlar arz talep meselesi. Serdivan üniversite yapıldığında dağ başıydı. Talep oluşunca kendiliğinden gelişiyor. Biz yeterli öğrenci sayısına sahip değiliz” diye konuştu.
Gündem Maddelerine geçildiğinde Başkan Soykan 1. Madde olan Teftiş raporunun meclis üyelerine rapor olarak 90 sayfa gönderildiğini belirtti.
Bu sırada söz alan MHP meclis üyesi Av. Furkan Çakıroğlu kürsüye gelerek rapordan bazı maddeleri okudu. Raporda yer alan tahakkuk etmesine rağmen tahsil edilemeyen alacaklardan, belediyenin arsa satışları, kiralanan mülkiyetlerden tahsil edilemeyen alacakları ve raporda yer alan çeşitli maddelerle ilgili başkan Bilal Soykan’dan takipçisi olunmasını istedi.
Başkan Bilal Soykan Av.Furkan Çelik’e verdiği cevapta “ bunlar müfettiş raporudur yasal olarak resmi süreleri zarfında talep edilen işlemlerin yapılması kanunen zaten zorunludur. gerekli işlemlerin ciddiyetle yapılarak ilgili birimlere zamanınca cevap vereceğiz . Bu kapsamda konunun takip edilmemesi gibi bir durum söz konusu değil dedi.
GÜDEM MADDELERİ
Öte yandan meclis şu gündem maddeleri görüşüldü; “
1-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünde görevli, Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Emin TANRIÖVEN tarafından yürütülen ve tamamlanan Akyazı Belediye Başkanlığının 12/07/2016-09/09/2019 dönemine ait 2019 yılı 68/14 sayılı Teftiş Raporunun meclise bilgisinin sunulması.
2-İlçemiz İnönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1 /1000 Ölçekli Akyazı Merkez İmar Uygulama Planında ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan 32 Pafta 292 Ada 10 no’lu Parselin ‘Emsal: 1.70 _ Y En.çok: 13,50 m  ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi  Altındere Cumhuriyet Mahallesi Köy içi Mevkii 20.k.2.d Pafta 166 Ada 7 Parsel no’ lu 124,46 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca, 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine satış yetkisi verilmesi teklifinin görüşülmesi.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 6 adet mezarlık alanının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi ve Ek madde-2 hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık olarak kullanılmak üzere devri, devir ile ilgili Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.
5-5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. ve 29. maddeleri gereğince 2020 Mali Yılı Bütçe Teklifinin görüşülmesi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi G25d08b4c Pafta 41 Ada 457 Parsel no’ lu 425,66 m² yüzölçümlü, arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin e fıkrası uyarınca, 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine satış yetkisi teklifinin görüşülmesi.
7-Belediyemize ait olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan trafik tescilli 7 aracın 3284 sayılı kanun 7/2156 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 19.03.2001 Tarih ve 2001/15 Sayılı Genelgelerine istinaden trafikten çekilerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devir /satış edilebilmesine, trafikten tescili olmayan 54 AKY 7801 Plakalı aracın ise yine aynı kanuna istinaden satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.”
8- Akyazı Vergi Dairesinin talebi üzerine, 6183 sayılı Yasanın 90. maddesine istinaden meclis üyeleri arasında Gayrimenkul Satış Komisyonu üyesinin belirlenmesi hususu.
Görüşülen 8 madde kabul edildi. Ekim ayının Meclis Toplantısı 2. Birleşimi  3 Eylül Perşembe saat 14.00’de yapılacağı açıklandı.

   

1 Ekim 2019 - 22:27

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Meclis Toplantısı’nda gündem dışı söz alan MHP Meclis Üyesi Ergün Öztürk 6 aylık süre içerisinde verdikleri mücadele ve hizmetlerden ötürü özellikle asfalt çalışmalarından dolayı Başkan Soykan’a teşekkür etti.
MHP Meclis Grubu olarak yapılacak çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma noktasında zorlandıklarını ifade eden Ergün Öztürk , çalışmalar konusunda bilgilendirilmek istediklerini dile getirdi.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VAKİT GEÇİRECEĞİ ALANLAR OLUŞTURULMALI
Dört yıllık fakültenin de geldiği Akyazı’da gençlerin oturacağı, zaman geçirecekleri, sohbet edecekleri ortamların hazırlanması gerektiğini anlatan Öztürk ; “
İlçemize gelen öğrencilerin bir çoğu ilçemizde kalmadıkları gibi ilçemizde fazla vakit geçirmemektedirler. Bunun sebebi belli. Gençlerin boş vakitlerinde vakit geçirebilecekleri yeterli ortamları yok. İlçemizdeki bir cadde veya sokağın restore edilerek üniversite öğrencilerinin ve ilçe gençliğinin vakit geçireceği bir ortam oluşturulmalı” dedi.
İLÇE GİRİŞLERİ ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞTURULMALI
İlçe girişlerinin estetik açıdan Akyazı’ya yakışmadığını anlatan Öztürk şunları söyledi; “Ülkemizin bir çok yerinde şehir girişleri farklı konumda. İlçe girişleri ışıklandırılmış, yol güzargahlarındaki evler tek tip, insanların göz zevkine hitap eden görüntüler var. İlçemize bu uygulama yapılırsa ilk gelen biri için ilçemiz hakkında güzel bir intiba bırakacaktır. İlçemize girişler hep tek yol. Bu durum Akyazımıza hiç yakışmamaktadır. En azından Ormanköy ve Batakköy girişlerinden ilçe girişine kadar olan bölümlerinin çift yol yapılıp ışıklandırılmalı. Deprem öncesi yapılan binaların bir ve ikinci katları kullanılıyor. Üç ve dört katları kullanılmamaktadır. Bu binalardan düşecek parçalar birinin hayatını mal olabilir. Yeni Cami’de bir vatandaşımızın böyle bir tehlike atlattığını gözlerimle şahit oldum. Belediyemiz bu konuda gerekli tedbirleri acilen almalı.”
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan da MHP’li Meclis Üyesi Öztürk’e şu yanıtı verdi; “
Akyazı’nın ihtiyacı olan farkında olduğumuz şeyler. Kısa zaman oldu. Bütün seçim çalışmalarında “bir iki yıl sıkıntımız var” diye söyledik.  6 ayda kısa zamanda 40 bin ton asfalt atmış olacağız. Yahyalı bağlantı yolu sözümüz vardı. Çevre yolunun 1,5 kilometrelik bölümü bitti. İmkanları zorlayıp çalışmaları yapacağız.”
ÇILGIN PROJE İÇİN KONUŞTU
İlçe girişlerinin güzelleştirilmesi ile ilgili çalışmalarının olduğunu anlatan Soykan; “Dünya Bankasıyla proje çalışması yapıyoruz. Batakköy ile Yahyalı Sanayi Bağlantı Yolu arasında imara açmayı düşündüğümüz bir yer var. Burası 6 bin dönüm yer. Çılgın proje denilebilir. ’40 yıldır Akyazı’dayım. Akyazı hep aynı Akyazı” eleştirilerine de cevap olacak şekilde geniş bulvar ve caddelerin olduğu,  45 bin nüfusun yaşayacağı, imar uygulamalarıyla müteahhitler için cazip hale getirerek hızlandırmayı düşünüyoruz. Taslak proje halinde. Ete kemiğe büründürmedik. Büyük ova gibi bir engeli var” dedi.
Üniversite öğrencilerine yönelik kafeler sokağı benzeri bir çalışma için konuşan Soykan; “Sosyal alanlar arz talep meselesi. Serdivan üniversite yapıldığında dağ başıydı. Talep oluşunca kendiliğinden gelişiyor. Biz yeterli öğrenci sayısına sahip değiliz” diye konuştu.
Gündem Maddelerine geçildiğinde Başkan Soykan 1. Madde olan Teftiş raporunun meclis üyelerine rapor olarak 90 sayfa gönderildiğini belirtti.
Bu sırada söz alan MHP meclis üyesi Av. Furkan Çakıroğlu kürsüye gelerek rapordan bazı maddeleri okudu. Raporda yer alan tahakkuk etmesine rağmen tahsil edilemeyen alacaklardan, belediyenin arsa satışları, kiralanan mülkiyetlerden tahsil edilemeyen alacakları ve raporda yer alan çeşitli maddelerle ilgili başkan Bilal Soykan’dan takipçisi olunmasını istedi.
Başkan Bilal Soykan Av.Furkan Çelik’e verdiği cevapta “ bunlar müfettiş raporudur yasal olarak resmi süreleri zarfında talep edilen işlemlerin yapılması kanunen zaten zorunludur. gerekli işlemlerin ciddiyetle yapılarak ilgili birimlere zamanınca cevap vereceğiz . Bu kapsamda konunun takip edilmemesi gibi bir durum söz konusu değil dedi.
GÜDEM MADDELERİ
Öte yandan meclis şu gündem maddeleri görüşüldü; “
1-İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğünde görevli, Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Emin TANRIÖVEN tarafından yürütülen ve tamamlanan Akyazı Belediye Başkanlığının 12/07/2016-09/09/2019 dönemine ait 2019 yılı 68/14 sayılı Teftiş Raporunun meclise bilgisinin sunulması.
2-İlçemiz İnönü Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 1 /1000 Ölçekli Akyazı Merkez İmar Uygulama Planında ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak ayrılmış olan 32 Pafta 292 Ada 10 no’lu Parselin ‘Emsal: 1.70 _ Y En.çok: 13,50 m  ‘Sağlık Tesis Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.
3-Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi  Altındere Cumhuriyet Mahallesi Köy içi Mevkii 20.k.2.d Pafta 166 Ada 7 Parsel no’ lu 124,46 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca, 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine satış yetkisi verilmesi teklifinin görüşülmesi.
4-Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 6 adet mezarlık alanının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7-s maddesi ve Ek madde-2 hükmü gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (e) bendi ile diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75. maddesinin (d) bendi gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık olarak kullanılmak üzere devri, devir ile ilgili Belediye Başkanına ve Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.
5-5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. ve 29. maddeleri gereğince 2020 Mali Yılı Bütçe Teklifinin görüşülmesi.
6- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi G25d08b4c Pafta 41 Ada 457 Parsel no’ lu 425,66 m² yüzölçümlü, arsa niteliğindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin e fıkrası uyarınca, 2886 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde satılabilmesi için Belediye Başkanı ve Encümenine satış yetkisi teklifinin görüşülmesi.
7-Belediyemize ait olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan trafik tescilli 7 aracın 3284 sayılı kanun 7/2156 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 19.03.2001 Tarih ve 2001/15 Sayılı Genelgelerine istinaden trafikten çekilerek Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne devir /satış edilebilmesine, trafikten tescili olmayan 54 AKY 7801 Plakalı aracın ise yine aynı kanuna istinaden satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.”
8- Akyazı Vergi Dairesinin talebi üzerine, 6183 sayılı Yasanın 90. maddesine istinaden meclis üyeleri arasında Gayrimenkul Satış Komisyonu üyesinin belirlenmesi hususu.
Görüşülen 8 madde kabul edildi. Ekim ayının Meclis Toplantısı 2. Birleşimi  3 Eylül Perşembe saat 14.00’de yapılacağı açıklandı.

Etiketler: ,

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmıştır.
  • *Doldurmanız gereken alanları doldurduktan sonra butona basınız..
300 x 250 Reklam Alanı
300 x 250 Reklam Alanı