Akyazı Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Dün Yapıldı

   

8 Ocak 2020 - 10:51

Akyazı Belediyesinin Ocak ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda 13 gündem maddesi görüşüldü..

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Meclis Toplantısı’nda gündem dışı konuşan MHP Meclis Üyesi Furkan Çakıroğlu: “
Terminal konusu ne durumda, bir gelişme var mı? Halkımız bu hususu merak etmektedir. Ne zaman yapılacak ? Çalışmalar başlatıldı mı?
Ak Parti İlçe Teşkilatının almış olduğu karar doğrultusunda Belediye’den her gün bir meclis üyesinin halkı dinlemek ve çözüm yolu bulmak amacıyla nöbet tutacak olduğunu basından öğrendik. Bu fikir kimin aklına geldiyse tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.
MHP Teşkilatı olarak biz de her hafta bir mahallemizi ziyaret ediyoruz. Halkımızın derdini dinleme çözüme kavuşturmak olarak köprü görevi görmeyi üzerimize bir borç bildik. Bu doğrultuda 2 buçuk ayda 10 mahallemizi gezdik dilek, istek ve şikayetleri size dosya olarak sunuyorum. Tarafımıza bilgi sunmanızı bekliyoruz.
Ak Belde A.Ş ‘ye bakanlıktan denetimciler geldi ve bir takım incelemelerde bulunuldu. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmenizi arz ediyoruz.
İlçemizde gelecek olan 4 yıllık fakultenin yer tahsisi yapıldığını söylediniz ve bu konuyla ilgili nasıl bir yol izlendiğini MHP Teşkilatı olarak merak ediyoruz. Bununla ilgili açıklama bekliyoruz.
Adapazarı’na giden yolcu midibüslerin en azından saat başı Yuvalak, Düzyazı, Ramastlı, Topaağaç, Kumköprü ve Osmanbey Mahallelerinden geçmesini bu konu hakkında gerekli görüşmelerin yapılmasını talep ediyoruz.
Pazaryerinde kurulan köylü pazarının saat 11’den sonra kaldırılması köylüleri çok mağdur etmektedir. Köylü pazarına yeni yer bulunmasını ve işgaliyet parası alınarak akşama kadar satış yapılmak üzere talepleri var. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz.” dedi
Gündem dışı konulara Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan:” 
Terminal Seyfeler bölgesine yapmayı planlıyorduk bununda sebebi hem terminali yaparken hem de şehir içi minibüslerini oraya toparlayacaktık. Yaptığımız görüşmelerde orta garajı askerlik şubesinin orada 3.500 metrekarelik yer var oraya yapmayı, terminali ise Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde KYK yurdunun yan tarafı mevcut Ak Çarşı’nın ön tarafına 6 dönümlük bir araziye yapmayı karar verdik. Terminal ve Orta Garajı 2020 yılı içerisinde yapacağız.
Nöber sistemi Teşkilat çalışmasıdır. Buradaki meclis üyerinin amacı vatandaşın sorunlarını dinlemekten ziyade benimle beraber akşama kadar bütün görüşmelerde bulunmayı, gittiğim her yerde benimle olmayı, neler yaşadığımızı neler gördüğümüzü, Belediyede ne işlerin yapıldıpını ve sürece katkı vermek amacıyla teşkilatın önerisiyle başlattık. Eğer MHP Teşkilatının da böyle talebi olursa aynıı nöbet listesine sizleri de ekleriz.
Gelen dilekçeleri sizden, bizden veya nerede geldiğine bakmadan ilgili birimlere havale ediyoruz. Belediyenin çalışma programı sürecinde sonuçlandırıyoruz.
Ak Belde A.Ş nin denetimi doğru. İç İşleri Bakanlığı’ndan denetim geçirdi. İlgili evrakalrı denetimleri yaptılar. Sonucunu meclisle ve arkadaşlarla paylaşacağız.
4 yıllık fakulde daha önceki mecliste de söylemiştim Rektöe ile yere birkaç yere baktık. En son Semazen ile Sentetik halı sahanın arasındaki 52 dönümlük hazine arazisini onlar uygun gördüler.
Akyazı Batakköy Mahallesinde Kız Meslek Lisesi, Ortaöğrenim öğrenci yurdu, Anaokulu ve Rehberlik araştırma merkezi olarka toplam 4 bina yapılıyor.
Ortaöğretim öğrenci yurdunu Sağlık Fakultesi için yer tahisi olarak Rektör’e sunacağız. Bu konuyla alakalı çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak 4 yıllık fakulteyi Akyazı’ya getirmiş olacağız.
Yolcu midibüslerinin güzergahlarını Ulaşım Daire Başkanı tarafından belirleniyor. Biz taleplerimizi iletiyoruz uygun görülürse yapılıyor.
Orta garajı Askerlik şubesinin oraya yaparsak Akyazı’nın geneli ile alakalı gerekli güzergahları yapmayı düşünüyoruz.
Köylü pazarındaki vatandaşlar evet ücret ödüyorlar. Trafik sıkışıklığı ile alakalı olarak 11’den sonra kaldırılıyor galiba. İlgili arkadaşlarla görüşürüz bir kolaylık sağlamaya çalışırız.  İleride imkanımız olduğunda pazar yerini daha geniş yere taşımayı planlıyoruz.“ dedi.
1-03.12.2019 tarihli ve 105 numaralı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve Akyazı Belediye Meclisi’nin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2019 tarih ve 8/422 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine istinaden meclis üyeleri arasından gizli oy ile denetim komisyonu üyelerinin belirlenerek katılacakları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve denetim komisyonu çalışmalarında (belediye ve bağlı kuruluşları dışında) görevlendirilecek uzman kişilere yapılacak günlük ödemenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
3-Belediyemiz çalışanlarının yıllık, mazeret, aylıksız ve hastalık izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Akyazı Belediyesi Personel İzin Yönetmeliği” taslağının görüşülmesi.
4-2020 yılı Sözleşmeli Personel çalıştırılması teklifinin görüşülmesi.
5- Belediyemiz ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve kurulacak olan semt ve üretici pazarlar ile ilgili Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pazaryeri Yönetmeliğinin görüşülmesi.
6-Mülkiyeti Belediyemize ait Dokurcun Çaylar Yeni Mahalle Mezarlık Mevkii G25C18a4c/d1b Pafta, 120 Ada, 99 Parsel no’lu 13.053,03 m² yüzölçümlü üzeri Hizmet Binası ve Havuzlu Odun Deposu niteliğindeki taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddesine istinaden “Lise Alanı” olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
7- Belediyemize ait ihtiyaç fazlası bulunan 54 HD 511 plakalı 116655 şase numaralı Otoyol Marka 1994 model otobüsün, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine istinaden As Akyazı Spor Kulüp’ü adına bedelsiz olarak devir/ hibe edilmesi hususunun görüşülmesi.
8-Belediyemizde görev yapan memur, sözleşmeli memur, 4857 Sayılı Kanuna tabi kadrolu işçi ve hizmet alımı kapsamında çalışan tüm hizmet sınıflarındaki çalışanların performans ölçütlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Akyazı Belediyesi Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin görüşülmesi.
9-İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planında ‘Ticaret + Konut Alanı’ olarak ayrılmış olan 20.i.3.b pafta 51 ada 29 no’lu parselin ‘Ticaret + Konut Alanı’ nından ‘Emsal: 0.60 _ 3 Kat’ ‘Emniyet Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatının görüşülmesi.
10- 27.11.2019 – 27.12.2019 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Belediye Meclisi’nin 05.02.2019 tarih ve 17 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/529 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.
11-2020 yılı Zabıta Memurları Fazla Çalışma ücretlerinin belirlenmesi teklifinin görüşülmesi.
12-  İlçemiz Pazarköy Mahallesi G25D09D1A-G25D08C2B pafta 103 Ada 17-18-19-21 ve 22 no’lu parsellerin ortasından doğu-batı yönünde geçen 7.00 m’lik yolun kuzey-güney yönünde kaydırılması ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı teklifinin görüşülmesi.
13- Belediyemizin 2020-2024 dönemi Stratejik Planı çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereğince Bilgi İşlem ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bütçelerinin oluşturulmaması nedeniyle kapatılarak faaliyetlerinin durdurulması, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinin ise aktif hale getirilerek faaliyetinin devam etmesi hususunun görüşülmesi.
Görüşülen 13 madde kabul edildi. Şubat ayının Meclis Toplantısı 4 Şubat  saat 14.00’de yapılacağı açıklandı.

Etiketler: , , ,

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmıştır.
  • *Doldurmanız gereken alanları doldurduktan sonra butona basınız..
300 x 250 Reklam Alanı
300 x 250 Reklam Alanı