17 Ocak Cuma Hutbesi:Teknoloji Bağımlılığı Ve Sosyal Medya Ahlakı

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslüman vatandaşlara yönelik pek çok önemli bilgi ve öğüt öğütlerler sunan Cuma Hutbesi yayınlandı.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL
MEDYA AHLAKI
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam’ın ana gayesi, yeryüzünün
en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın can, mal,
akıl, ırz ve inancını korumaktır. İslam, bu beş temel
değeri dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa
olsun bu değerlerin zarar görmesine rıza göstermez.
Hayatın bütünü için geçerli olan bu durum
teknolojiyi kullanırken de, internet ve sanal âlemde
gezinirken de aynıdır.
Aziz Müminler!
Teknolojiyi dinin güzel saydığı, ahlakın
onayladığı ve akl-ı selimin doğru bulduğu şekilde
kullanmak mümince bir duruşun gereğidir. Bu alanı
amaçsız, verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak
görmek ise İslam’ın korunmasını emrettiği beş temel
değeri ihlal etme anlamı taşır. Zira teknolojinin
bilinçsiz kullanımı, kişinin sağlığını tehdit ederek
canına, maddi kayba uğramasına neden olarak
malına zarar vermektedir. Gayr-i ahlâkî yönelimlerle
iffetini, aşırı ve sapkın ideolojilerle inancını
zedelemektedir. Düşünme ve idrak etme kabiliyetini
bozmakta, akli melekelerini zayıflatmaktadır.
Kıymetli Müslümanlar!
Allah’ın verdiği aklı ve ham maddeyi
kullanarak teknoloji üreten insan, bunu iyilik
yolunda kullanmakla sorumludur. Eğer teknolojiyi
kullanarak helal kazancın yerine kumara, tasarrufun
yerine israfa, iffetin yerine ahlaksızlığa, merhametin
yerine şiddete yöneliyorsa, büyük bir yanlışın
içerisindedir. Kendi eliyle fesadı yaygınlaştırıyor,
geleceğini tehlikeye atıyor demektir. Diğer yandan
telefon, televizyon ya da bilgisayar ekranının önünde
vaktini heba ediyorsa, kendisine, ailesine ve Rabbine
karşı vebal altına girmektedir. Maalesef aynı çatı
altında ama birbirinden habersiz yaşayan ailelerin
sayısı her geçen gün artıyor. İnsanoğluna zaman
kazandırması gereken teknoloji, günümüzde zaman
kaybetmenin ve vakit öldürmenin en aldatıcı tuzağı
haline geldi. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.s)
bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: “İki nimet
vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme
hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”1
Değerli Müminler!
Hepimizin hayatında yerini alan internet ve
sosyal medya, başıboş, ilkesiz ve sorumsuz bir alan
olmamalıdır. Müslümana yakışan daima sorumluluk
bilinciyle hareket etmek, Rabbinin koyduğu sınırlara
uymaktır. Her durumda gerçeğin ve doğrunun
yanında yer almaktır. Unutmayalım ki normal
hayatta olduğu gibi internet ve sosyal medyada da
insanların haklarını ve özel hayatlarını ihlal etmek
haramdır. Mahremiyete saygı göstermeyen her adım
Kur’ân’ın, “Birbirinizin kusurlarını ve mahremini
araştırmayın.”2 emri ile çelişir. Günlük hayatta
yalan söylemek, insanları karalamak, iftira atmak
nasıl günahsa, yayın dünyasında ve sosyal medyada
da aynı şekilde günahtır. Âlemlerin rabbi olan Allah,
sanal âlemde de bizleri görmektedir. Oradaki söz ve
davranışlarımızdan da bizi hesaba çekecektir.
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Hakkında kesin
bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü
kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan
sorumludur.”
3
Aziz Müslümanlar!
Bugün bizler için teknolojiden tamamen uzak
bir hayat sürmek elbette mümkün değildir. Zaten
İslam’ın da böyle bir talebi yoktur. Ancak
teknolojiyi helal-haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki
ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal
etmeden kullanmak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Böylece vaktimizi daha verimli ve emeğimizi daha
anlamlı hale getirebiliriz. Yeryüzünü iyilikten ve
huzurdan yana imar edebiliriz. Yeter ki her nimet
gibi teknolojiyi de Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu ölçü ve
sınırlara riayet ederek kullanalım.
Kıymetli Müminler!
Hutbemi bitirirken önemli bir hususu sizlerle
paylaşmak istiyorum. Malumunuz ilk ve orta
dereceli okullarımız bugün yarıyıl tatiline giriyor.
Başkanlığımız, yarıyıl tatilinde yavrularımızın ibadet
alışkanlığını pekiştirmek için tüm camilerimizde
“Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz” şiarıyla
bir program uygulayacaktır. Bu vesileyle
çocuklarımızı ve gençlerimizi aileleriyle birlikte
camilerimize bekliyoruz. Başta velilerimiz olmak
üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlı
davranacağına inanıyoruz. Rabbim bizlere göz
aydınlığımız olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi
muttakilere önder kılsın!

1 Buhârî, Rikâk, 1.
2 Hucurât, 49/12.
3
İsrâ, 17/36.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

17 Ocak Cuma Hutbesi:Teknoloji Bağımlılığı Ve Sosyal Medya Ahlakı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir