19 Haziran Cuma Hutbesinin Konusu: “Halis Niyet Ve Samimiyet”

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 19 Haziran 2020 tarihli Cuma Hutbesi’nin konusu “Halis Niyet ve Samimiyet” oldu. İşte Cuma Hutbesi…

   

19 Haziran 2020 - 10:39

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 19 Haziran 2020 tarihli Cuma Hutbesi’nin konusu “Halis Niyet ve Samimiyet” oldu. İşte Cuma Hutbesi…

TARİH : 19.06.2020
HALİS NİYET VE SAMİMİYET
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimiz İslam’da imanın, ibadetin,
güzel davranışların kabulü halis niyet ve
samimiyete bağlıdır. Niyet her işin başı,
kulluğun sırrıdır. Cenab-ı Hakkın rızasını
kazanma arzusudur. Samimiyet ise inancın ve
amelin yalnızca Allah’a has kılınmasıdır.
İnsanın içiyle dışının, kalbiyle halinin bir
olmasıdır.
Aziz Müminler!
Niyet ve amel, birbirini tamamlayan ruh
ve beden gibidir. Namazı fiziksel hareketten,
orucu aç ve susuz kalmaktan, hac ve umreyi
seyahatten ayıran niyettir.
Mümin imanında samimidir. “Biz bu
kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik.
Öyleyse samimi bir inanç ve bağlılık
göstererek sadece Allah’a kulluk et.”1
ilahi
emrine canıgönülden uyar. Yalnızca Allah’a
kulluk eder ve sadece O’ndan yardım ister.
Rabbinin kendisini gördüğü ve hep yanında
olduğu bilinciyle yaşar.
Mümin ibadetlerinde samimidir. Diliyle,
bedeniyle ve gönlüyle Rabbinin nimetlerine
şükreder. O’nun büyüklüğü karşısında kendi
acizliğini itiraf eder. “De ki, şüphesiz benim
namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm,
âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.”2 ayet-i
celilesine son nefesine kadar sadık kalır.
Mümin çevresine karşı samimidir. Ailesiyle,
akrabasıyla, komşularıyla iyi ilişkiler kurar. Güler
yüzlü, doğru sözlü, alçak gönüllüdür. Vefalı ve
yardımseverdir. Güveni ve dürüstlüğü
yaygınlaştırır. Kötülüğe engel olur. Vahdetin
yanında, fitnenin karşısında durur. Hâsılı mümin,
hayatının her safhasında hüsn-i niyet ve samimiyet
üzere yaşar.
Değerli Müminler!
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde
şöyle buyurur: “Allah, ancak samimiyetle ve
sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli
kabul eder.”3
Evet! Ameller, niyetlere göre kıymet kazanır.
Herkes yaptığının karşılığını niyetine göre alır.4
Samimiyetsiz işlerin Allah katında hiçbir değeri
yoktur. Unutmayalım ki imanın lezzetine, ibadetin
huşuuna, salih amelin huzuruna ve Cenab-ı Hakkın
rızasına ancak halis bir niyet ve samimiyetle
varılır. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bize
öğrettiği şu duayla bitiriyorum: “Ey her şeyin
Rabbi olan Allah’ım! Beni ve ailemi dünya ve
âhirette her an sana samimiyetle bağlı kıl.”
5

1 Zümer, 39/2.
2 En’am, 6/162.
3 Nesâî, Cihâd, 24.
4 Buhâri, Bed’ül vahy, 1; Müslim, İmâre, 155.
5 Ebû Dâvûd, Vitr, 25.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmıştır.
  • *Doldurmanız gereken alanları doldurduktan sonra butona basınız..
300 x 250 Reklam Alanı