5 Haziran Cuma Bugün Tüm Ülkede Bu Hutbe Okunacak..

5 Haziran 2020 tarihli, “Ahirete İnanan Mümin” konulu cuma hutbesi yayınlandı.

5 Haziran Cuma Bugün Tüm Ülkede Bu Hutbe Okunacak..

   

5 Haziran 2020 - 7:35

5 Haziran 2020 tarihli, “Ahirete İnanan Mümin” konulu cuma hutbesi yayınlandı.

5 Haziran Cuma Bugün Tüm Ülkede Bu Hutbe Okunacak..

AHİRETE İNANAN MÜMİN
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce
Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kim mümin
olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için
gereği gibi çalışırsa, işte bunların
çalışmalarının karşılığı verilir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) bize şu nasihatte
bulunuyor: “Akıllı kişi, kendisini hesaba
çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.
Aciz kişi ise arzularına uyup bir de
Allah’tan bağışlanma uman’dır.”2
Aziz Müminler!
İslam’ın temel esaslarından biri ahirete
imandır. Kıyamet gününe, öldükten sonra
dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın
varlığına inanmaktır.
Ahirete iman, insanın niyetlerini,
sözlerini, davranışlarını kısacası her anını ve
her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür.
Müminin hayatı, ailesiyle, komşularıyla, iş
arkadaşlarıyla, canlı ve cansız bütün
çevresiyle ilişkileri, ahiret bilinciyle şekillenir.
Ahirete imanı yürekten benimseyen
mümin, her işinde Rabbinin koyduğu sınırları
ve O’nun rızasını gözetir. İmanının gereği
olarak salih ameller işler ve güzel ahlakla
kemale erer. Kendisini daima hesaba çeker.
Kötü sözlerden ve çirkin işlerden uzak durur.
Mümin, kâinata ibret nazarıyla bakar.
Hayatı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı, bolluğu
ve darlığı, sevinci ve hüznü imtihan
dünyasının bir parçası olarak görür. Yaşadığı
her tecrübe, karşılaştığı her hadise, onun için
iyilik ve mükâfat vesilesidir. Peygamberimizin
ifadesiyle, nimetlere şükreder; bu onun için
hayır olur. Sıkıntılara sabreder; bu da onun
için hayır olur.
3
Kıymetli Müslümanlar!
Kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk
durağı ahirettir. Ahiret, bizim asıl yurdumuz
ve ebedi meskenimizdir. Dünya’da
ektiklerimizi biçeceğimiz, büyük veya küçük,
iyi ya da kötü her şeyin hesabını muhakkak
vereceğimiz yerdir. Öyleyse ahiret gününe
kavuşacağımızın bilincinde bir hayat sürelim.
O büyük gün için hazırlık yapmayı ihmal
etmeyelim.
Hutbemi Rabbimizin şu ayetleriyle
bitiriyorum: “Kim zerre ağırlığınca bir
hayır işlerse onun mükâfatını görecektir.
Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse
onun cezasını görecektir.”4
1
İsrâ, 17/19.
2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25.
3 Müslim, Zühd, 64.
4 Zilzâl, 99/7,8.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmıştır.
  • *Doldurmanız gereken alanları doldurduktan sonra butona basınız..
300 x 250 Reklam Alanı
300 x 250 Reklam Alanı