Akyazı Belediye Meclisi 3 Gündem İle Toplanacak

Akyazı Belediyesi’nin Ağustos ayı Meclis Toplantısı 4 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşülecek.Akyazı Belediyesi’nin Ağustos ayı Meclis Toplantısı 4 Ağustos Salı günü Saat:14.00 de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

   

29 Temmuz 2020 - 12:34

Akyazı Belediyesi’nin Ağustos ayı Meclis Toplantısı 4 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıda 3 gündem maddesi görüşülecek.Akyazı Belediyesi’nin Ağustos ayı Meclis Toplantısı 4 Ağustos Salı günü Saat:14.00 de Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda 3 gündem maddesi görüşülecek.

Gündem maddeleri şöyle; “

1- 07.07.2020 tarih ve 62 no’ lu Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; İlçemiz Seyfeler ve Akyazı Merkez Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Plan kesişiminde yer alan 12.00 m’lik imar yolunun plan bütünlüğü açısından yeniden planlanması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili SBB Meclisinin 09.03.2020 tarih ve 3/116 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi hususu.

2- 18.06.2020 – 17.07.2020 tarihleri arasında askı ilanı ile halka duyurulan Akyazı Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih ve 16 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 4/169 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Yeniorman (Ormanşevkiye) Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.

3- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, Topçusırtı Mevkii, G25-d-13-d-2-b pafta, 390 ada, 2 parsel nolu 64904,36 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın, içerisinde müştemilatı bulunan 16.082,37 m²’lik Kuzuluk Göl Park alanının 10 (on) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dâhilinde kiraya verilebilmesi için 5393 sayılı Belediye yasasının 18. maddesinin e fıkrası uyarınca, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne kiralama yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

Bu Yazıya 0 Yorum Yapılmıştır.
  • *Doldurmanız gereken alanları doldurduktan sonra butona basınız..
300 x 250 Reklam Alanı