Allah Temizdir Temizliği Sever

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

6 Mart 2020 Bugün Tüm Camilerimizde okunacak  Cuma Hutbesi..

ALLAH TEMİZDİR, TEMİZLİĞİ SEVER
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimize Hira mağarasında ilk
defa vahiy gelmişti. Yüklenmiş olduğu vazifenin
ağırlığıyla evine dönmüş, can yoldaşı Hz. Hatice’ye
“Beni örtün, beni örtün!” demişti. Hz. Hatice
annemiz Resûl-i Ekrem’in üzerini örtmüş, onu teskin
etmeye çalışmış ve güven veren sözler söylemişti. Bir
süre sonra Cenâb-ı Hak şu ayetleri indirdi: “Ey
örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin
büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut ve
her türlü pislikten uzak dur.”1
Aziz Müminler!
Müddessir suresinin bu ilk ayetleri, Sevgili
Peygamberimize hem maddi anlamda giysilerini ve
bedenini temiz tutmayı, hem de manevi anlamda batıl
inanışlardan ve günahlardan uzak durarak arınmayı
emretmektedir. Zira müminin temel vasıflarından biri
olan temizlik, pak ve nezih bir bedenin, necasetten
arınmış giysilerin yanı sıra huzurlu bir kalbe sahip
olmaktır. Bu yüzden Sevgili Peygamberimiz dış
temizlik ile kalpteki iman arasında bir bağ kurar ve
şöyle buyurur: “Temizlik imanın yarısıdır.”2
Kıymetli Müslümanlar!
Temizlenme imkânına sahip olduğu halde, üstü
başı kirli, saçı sakalı bakımsız, evi barkı düzensiz
olan kişi, insanların yanında olduğu gibi Allah’ın
katında da makbul değildir. Çünkü Allah’a hakkıyla
ibadet ederek O’nun rızasını kazanmak ancak
temizlikle mümkündür. Unutmayalım ki abdest ve
gusül, eşsiz bir temizlik sistemidir ve başta namaz
olmak üzere birçok ibadetimizin ön şartıdır. Beden
temizliğine, ağız ve tırnak bakımına özen göstermek,
haftada en az bir defa bilhassa Cuma günü yıkanmak
Peygamberimizin sünnetidir.
Rabbimizin sevgisi, sade, temiz ve takva sahibi
kimseleri kuşatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyrulur: “Mescid-i Dırâr’da asla namaza durma!
Daha ilk günden temeli takva üzerine kurulan
mescit, içinde namaz kılmana elbette daha
layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar
vardır. Allah da tertemiz olanları sever.”
3
Peygamberimiz, bu ayette övülen Kubâ ehline
“Siz nasıl temizleniyorsunuz ki Allah Kur’an’da
sizden övgüyle bahsediyor?” diye sorunca “Biz su
kullanarak her türlü kirden temizlenmeye özen
gösteriyoruz.” cevabını almıştır.4
Değerli Müminler!
Hayatta her iyiliğin ve güzelliğin başı sağlık,
sağlığın başı ise temizliktir. Geçmişte olduğu gibi
bugün de salgın hastalıklar, yeryüzünü dolaşmaya
devam ediyor. Dünyanın dört bir köşesini tehdit eden
virüsler, toplu kayıplara sebep oluyor. Rabbimize
şükürler olsun ülkemizde bir vakaya rastlanmadı.
Ama kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için
hepimize sorumluluk düşüyor.
Muhterem Müslümanlar!
Çeşitli virüs salgınlarından etkilenmemek için
tedbiri elden bırakmayalım. Temizlik kurallarına her
zamankinden daha fazla riayet edelim. Ellerimizi
günde birkaç defa sabunlu suyla ovalayarak
yıkayalım. Ellerimiz kirli iken gözümüze, burnumuza
ve ağzımıza dokunmayalım. Bedenimizin zayıf
düşmemesi için bol sıvı tüketelim. Dengeli
beslenelim ve düzenli uyuyalım. Hapşırırken ya da
öksürürken bir mendille, mendil yoksa dirseğimizin
içiyle ağzımızı kapayalım. Yaşadığımız mekânları sık
sık havalandıralım. Dinimizin haram kıldığı ve
bedenimizi hastalıklara açık hale getiren sigara, alkol,
uyuşturucu ve benzeri zararlı maddelerden uzak
duralım.
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber Efendimiz, “Hastalıktan önce
sağlığın kıymetini bilmeyi”5
bize tavsiye etmiştir.
Bazen Peygamberimizin bu uyarısını unutuyoruz.
Sıhhatli bir bedene sahip olmanın değerini ancak
kaybettikten sonra anlıyoruz. Oysa temiz yaşamak ve
sağlığımızı korumak öncelikle bizim görevimizdir.
Tedbir bizden, takdir ise Cenâb-ı Hak’tandır.
Unutmayalım ki Peygamberimiz şöyle buyurur:
“Allah güzeldir, güzel olanı sever; temizdir,
temizliği sever; kerem sahibidir; cömertliği
sever.”6
Yüce Rabbim, başta ülkemiz ve İslam beldeleri
olmak üzere tüm insanlığı salgın hastalıklardan, bela
ve musibetlerden muhafaza buyursun.
Şu an sınır ötesinde istiklal ve istikbalimiz için
şanlı bir mücadele veren kahraman ordumuza zafer
nasip eylesin. Âmin!

1 Buhârî, Tefsîr, 74 (1-5); Müddessir, 74/1-5.
2 Müslim, Tahâret, 1.
3 Tevbe, 9/108.
4
İbn Kesir, IV, 213-214.
5 Hâkim, Müstedrek, IV, 341.
6 Müslim, Îmân, 147; Tirmizî, Edeb, 41.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Allah Temizdir Temizliği Sever

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir