1. Haberler
  2. -MANŞETLER-
  3. Ara Eleman Değil !.. Ana Eleman Ve Aranan Eleman Olabilirsiniz

Ara Eleman Değil !.. Ana Eleman Ve Aranan Eleman Olabilirsiniz

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
        Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden bildirildiğine göre;
Ara Eleman Değil !..
ANA ELEMAN VE ARANAN ELEMAN OLABİLİRSİNİZ….
“Ortaokulu bitiren öğrencilerin Mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesinin önemi Rehber
öğretmenlerle düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Meslek sahibi olmanın Üniversiteye gitmeden de
kazanılabileceğinin belirtildiği toplantıda, meslek liselerini tercihle meslek kazanma yolunun
kısaltılabileceği bildirildi. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitimi bitirenlerin erken yaşta bir meslek sahibi
olması yanında, istihdama çok daha erken katıldıkları hatırlatıldı. Bunun yanında, mesleki teknik eğitime
yönelimi artırmamız gerektiği, meslek lisesi mezunlarının ara eleman değil, ana eleman ve aranan
elemanlar olduğunu vurgulandı.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve
Teknik eğitimden sorumlu Şube Müdürü Adem DOĞAN, İŞKUR İl Müdürü Tekin KAYA, Erenler İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ayhan ERSOY, Şube Müdürü Ercan ZENGİN ve Erenler ilçesindeki Ortaokul
müdürleri, rehber öğretmenleri, Ortaokul öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcıları, Lise müdürleri,
Liselerin 9 Sınıflarından sorumlu müdür yardımcıları katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda Meslek
Liselerinin her geçen gün artan önemi ile mezunlarının istihdam edilmelerine ilişkin avantajları paylaşıldı.
Mesleki ve Teknik eğitim mezunlarının istihdam oranları yüksektir.
Toplantıda yapılan sunum ve değerlendirmelerde, her insanın mutlaka yükseköğretimden önce
ortaöğretim seviyesinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşta bir meslek sahibi olması
gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, insanların refahı ve mutluluğu ile ülkemizin kalkınmasının mesleki ve
teknik eğitimle mümkün olabileceği, meslekli kişilerin hayatları boyunca hiçbir zaman işsiz kalmadığı
belirtildi.
Bunun yanında, mesleki ve teknik eğitim mezunları, mezuniyetleri sonrası hemen istihdama
katılmakta olduğu, mezunlara diploma ile teknisyen unvanı verilmesinin yanında işyeri açma belgesi ile
Avrupa Birliği ülkelerinde iş bulmalarına kolaylık sağlayacak Europass Sertifika ekininde verildiği
hatırlatıldı.
Bununla birlikte, toplantıya katılan birçok kurumsal şirketin genel müdürü, genel müdür yardımcıları,
insan kaynakları yöneticileri mesleki teknik eğitimden mezun kişilere duydukları ihtiyaçları ve
kendilerine sunulan maddi ve sosyal imkânlardan bahsettiler.
Mesleki teknik eğitim mezunlarının girişimci ve iş insanı olma oranı daha yüksektir.
Toplantının açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik eğitimden sorumlu Şube
Müdürü Adem DOĞAN, meslek liselerinin geleceğin teminatı olduğunu, ülkenin ve ekonominin
kalkınmasında öneme haiz olduğunu, mesleki teknik eğitimden mezun olanların, istihdama katılma
oranlarının yüksek oluşları yanında girişimci olarak işyeri açma, esnaf, sanatkâr, iş insanı olma
oranlarının da daha yüksek olduğunu belirtti.
Öğrencilerin meslek liselerine yönelmesi konusunda rehber öğretmenlerine büyük görev
düştüğünü belirten Şube Müdürü Adem DOĞAN; “Rehber öğretmenlerimiz meslek liselerimizi
en iyi tanımaktadır. Amacımız gelecekte vasıfsız eleman sayısının azaltılmasıdır. Teknolojiyi
iyi kullanan vasıflı elemanlar meslek liselerinde yetişmektedir. Sanayide ise vasıflı çırak, kalfa
ve usta tercih edilmektedir. Bu da meslek liselerimizi daha da önemli kılıyor. Siz değerli rehber

öğretmenlerimizden beklentimiz, öğrencilerimize meslek liselerini en iyi şekilde anlatarak

onları doğru yönlendirerek gerek topluma kazandırmak gerekse daha kolay şekilde iş
bulmalarını sağlamak için onlara mesleki rehberlik sağlayarak yönlendirme yapmanızdır”
ifadesinde bulundu.
Meslek kazanma yolunu kısaltın…
Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin KAYA; “İlimiz sanayileşme ve istihdam
sağlama olanakları yönünden büyük adımlarla ilerlemektedir. Zira, halihazırla sicil almış 9
Organize Sanayi Bölgemiz bulunmakta olup, 6 Organize Sanayi Bölgemizde planlama
aşamasındadır. İlimizin 4/A sigortalı sayısı 275 bin kişiyi geçmiş bulunmaktadır. İŞKUR
olarak, İlimizdeki işverenlerden alınan işgücü taleplerinin yarısını maalesef ki yeteri kadar işçi
bulunamadığından karşılayamamaktayız. Bugün, yükseköğretim kurumlarında okuyan ve
mezun olan sayısı hayli fazla olup, bir meslek öğrenmek için yükseköğrenimin tercih edilmesi
işgücü israfı yanında ve yabancı işgücüne ihtiyaç anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ortaokulu
tamamlayarak lise eğitimine geçecek son sınıf öğrencilerimizin, doğru bir rehberlikle meslek
liselerini veya mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini sağlayarak meslek kazanma
yolunu kısaltabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.
Diğer taraftan, İŞKUR Müdürü Tekin KAYA, İlimizdeki işgücü piyasası analiz çalışması
neticesinde, OSB alanlarındaki artışa ve genişleme alanlarına, yeni fabrika ve istihdam
alanlarındaki artışa paralel olarak, İlimizdeki açık işgücü oranlarının ülkemiz ortalamasının üzerinde
olduğunu, diğer bir ifade ile işgücü temininde ülkemiz ortalamasına göre İlimizde daha fazla güçlük
çekildiğini hatırlattı. Ayrıca, bırakın meslekli elemanı, işverenlerin imalat sektöründe vasıfsız işgücü
bulmakta güçlük çekmekte olduğunu ifade etti. Netice itibariyle, mesleki teknik eğitime yönelimi
artırmamız gerektiğini, meslek lisesi mezunlarının ara
eleman değil, ana eleman ve aranan elemanlar olduğunu belirtti. ” denilmektedir.
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SAKARYA VALİLİĞİ
Ara Eleman Değil !.. Ana Eleman Ve Aranan Eleman Olabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir