GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
BASIN AÇIKLAMASI

6552 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımızın, 31/03/2015 tarihine kadar gelir testine başvurmaları durumunda genel sağlık sigortası borçlarının yapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncelleneceği hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kanunla, zorunlu genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımıza 30/04/2015 tarihine kadar Kurumumuza başvurmaları durumunda borçlarını peşin ya da 18 eşit taksite kadar yapılandırma imkanı verilmiş, ayrıca borç asıllarının yapılandırılarak 01/06/2015 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükmü getirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu Kanunla, Bakanlar Kuruluna bu süreleri 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiş olup, 31/03/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Kanunda belirtilen süreler 6 ay uzatılmıştır. Buna göre; 1- Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımız için gelir testine son başvuru süresi 30/09/2015 tarihine kadar, 2- Genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımızın prim borcunu yapılandırmaları için Kurumumuza son başvuru süresi 02/11/2015 tarihine kadar, 3- Borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın ilk taksit ve peşin ödeme süresi 30/11/2015 tarihine kadar, uzatılmıştır.

Ayrıca vatandaşlarımız zorunlu genel genel sağlık sigortasına ilişkin tescil ve borç durumlarını https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ ve https://www.turkiye.gov.tr/ adreslerinden görüntüleyebileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir