1. Haberler
  2. Akyazı Haberleri
  3. TARIMSAL EKONOMİK YATIRIM HİBELERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

TARIMSAL EKONOMİK YATIRIM HİBELERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kırsal Kesim Yatırımlar Destek projesi Müracaatların tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru süresi 1 ay uzatıldı.

TSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar  geçtiğimiz hafta Sakarya Tarım İl müdürü Mehmet Erdemir’i ziyarette bulunmuştu. Ziyaret  esnasında  gündeme gelen , 2014 yılında verilen ve Kırsal Kesim Yatırımlar Destek projesi Müracaatların tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının www.tarim.gov.tr  adresine girişi ile elektronik ağ üzerinden yapılacak olup, son müracaatların, destekleme tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içerisinde 24/12/2014 tarihinde  son bulacağını belirtmişti.

ATSO Başkanı Bayraktar, % 50 si hibe, % 50 üretici şahıs , tüzel firmalar tarafından karşılanan Kırsal Kesim Yatırımlar Destek projelerinin çok güzel olduğunu, daha fazla Oda üyelerimizin de bu desteklerden faydalanması gerektiğini, Tarım Bakanlığınca 2 ay gibi kısa bir süre için çıkartılan bu desteklerin daha uzun süreye yayılması ve daha çok üyenin faydalanması gerekmekte olduğunu , Kırsal Kesim Yatırımlar Destek projelerinin hazırlanması, dosyaların tedariki ile müracaatların yapılması zaman aldığı için, % 50 si hibe olan destek müracaatlarının acilen  uzatılmasını talep etmişti.  Süre uzatılırsa olumsuzlukların ortadan kalkacağını, daha geniş bir katılım olacağını  ve yeni projelerle daha çok çiftçi, tarımsal ürün yetiştiricisi, gıda paketleme entegre tesis yapan tüzel ve şahıs firmaları, büyük ve küçük baş ve ayrıca kanatlı hayvan yetiştiricisine katkı sağlayacağını, böylelikle üretim artacak hem bölge ekonomisi hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacağını, desteklere müracaat süresinin uzatılmasının da ayrıca takipçisi olacağını belirtmişti.

Başkan Bayraktar, Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişimler sonucu Kırsal Kesim Yatırımlar Destek projesi Müracaatların tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının www.tarim.gov.tr  adresine girişi ile elektronik ağ üzerinden yapılacak başvuruların süresi bir ay daha uzatılmıştır” dedi.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİGDE (TEBLİG 2014/43) DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİG (TEBLİG NO : 2014/ 57)  (*)

MADDE 1 – 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tanma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2014/43)’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile yedinci ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modem seralarda kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,
7) 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak çıkarılan tebliğler kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanan tesisler ile bu tesislerin bulunduğu parsellerde; alternatif enerji üretimine yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusundaki başvurular hariç, diğer yatırım konularında hibe başvurusu yapılamaz. Ancak tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birlikleri tüın yatırım konularında hibe başvurusunda bulunabilirler.
9) Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az 7 yıl kiralanmış olması gerekmektedir. “

MADDE 2 -Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘ MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;
a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
c) Soğuk hava deposu, ç) Çelik silo,
d) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
e) Alternatif enerji kullanan yeni sera,
f) Alternatif enerji üretim tesisleri konularında yapılacak yatırımlar için başvurular kabul edilir.
(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edime, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Alternatif enerji kullanan yeni sera,
g) Alternatif enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik modem sabit yatırımlar için başvurular kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Köylere hizmet götürme birliklerinin ortak oldukları şirketler ise bu kapsam dışındadır. Ancak bu şirketlerdeki köylere hizmet götürme birliklerinin hisse oranı en fazla % 49 olacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 3.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,
ç) Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara 2.000.000 Türk Lirası,
d) Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,
g) Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlara 3.000.000 Türk Lirası,”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki onuncu fıkra ilave edilmiştir.
11 (10) Alternatif enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda jeotermal kuyu maliyeti hibeye esas proje tutarının % 40’ını geçemez. Bunun için jeotermal kuyunun, alternatif enerji üretim tesisinin ve bu enerjiyi kullanacak yatırımın aynı parselde yer alması şarttır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren doksan gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, ilin önceliklerine göre sıralanmış sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır ve her gruba ait başvurular nihai puanlarına göre sıralanarak program teklif listesi hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listesinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı komisyonca imzalanarak genel müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 8 – Tebliğ ekinde yer alan Ek-1 deki başvuruların idari uygunluk kontrol listesinin 21 – 22 ve 23 üncü satırları ile Not 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek- 1

BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ


KONTROL EDİLECEK BELGELER

VAR/YOK

UYGUN!UYGUN DEGİL
21 Yatırım
yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi
22 Yatının
yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan
kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve
kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter
tasdikli kira sözleşmesi
23 Kapasite
artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim
izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi)

“Not 2: 28. Maddede yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) ve j) bendine göre değerlendirilmelidir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ 26/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

——————————————-

(*) 20 Aralık 2014 Tarihli ve 29211 Sayılı Resmî Gazete

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanığı

TARIMSAL EKONOMİK YATIRIM HİBELERİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir